Type 9

Type 9

Wie? Voor leerlingen met een diagnose autisme zonder verstandelijke beperking waarbij de onderwijsbehoeften in die mate zijn dat type 9 onderwijs nodig is.

 

Visie

Op onze school vertrekken wij van één basisvisie: het recht op aangepast onderwijs voor elk kind.

Binnen onze aanpak streven wij ernaar onze leerlingen bekwaamheden aan te leren die zij nodig hebben om een autonomie te verwerven voor het dagdagelijks functioneren op volwassen leeftijd. Met deze intentie voor ogen worden op onze school de doelen geselecteerd.

Wij bieden onderwijs aan op maat van elk kind. Om onze leerlingen te ondersteunen in de tekortkomingen die wij zelf vaststellen of ons gesignaleerd worden (vanuit gespecialiseerde centra, CLB,…) vertrekken wij vanuit de persoonlijkheid en de mogelijkheden die bij elke individuele leerling intrinsiek aanwezig zijn.

Kinderen met ASS laten zich kenmerken door hun eigen manier van denken en zijn. Binnen ons aanbod  kiezen wij er dan ook bewust voor om bepaalde methodieken en organisatievormen aan te passen aan hun specifieke en individuele hulpvragen. De aanpak is gericht op ontwikkelingsaspecten (sociale interactie, communicatie en verbeelding) die voor deze leerlingen op een aparte manier verlopen.

Omdat wij van mening zijn dat het (volwassen) leven zich niet op een eilandje afspeelt, streven wij in onze auti-werking een zo hoog mogelijke graad van integratie na.

 

Aanbod

Binnen type 9 hebben wij vijf specifieke auti-klassen. Deze klassen zijn ingedeeld op basis van oa leeftijd, niveau, .... Deze klassen zijn volledig aangepast aan de speciale noden van kinderen met autisme. Binnen deze klassen achten wij een maximum van 8 leerlingen wenselijk.

Daar waar er binnen onze andere pedagogische eenheden (basisaanbod) vooral vertrokken wordt van een groepsgerichte aanpak, wordt hier vertrokken van een individu-gericht onderwijsproces. Binnen deze klas wordt meer aandacht besteed aan individualisatie, structuratie, visualisatie, (non)verbale communicatie,… De doelstelling is de omgeving zo te verhelderen, te verduidelijken, te vereenvoudigen, te concretiseren en voorspelbaar te maken dat het leerproces van de leerling optimale kansen krijgt. Meer specifieke inhouden binnen de klas zijn: leren leren, sociale vorming, werken rond vrije tijd en zelfredzaamheid. Er is een zeer intensief contact met ouders (heen-en-weer schriftje, mogelijkheid van aanwezigheid van ouders op klassenraden, e-mail,…).

Voor meer informatie kan u terecht bij de orthopedagoog Dorien Peeters (dorien.peeters@sjabi.be).