GOn

GOn staat voor Geïntegreerd Onderwijs

--> dit bestaat niet meer sinds schooljaar 2017-2018