GOn

GOn staat voor Geïntegreerd Onderwijs

De doelstelling binnen GOn-begeleiding is om leerlingen met specifieken noden/onderwijsbehoeften de lessen te laten volgen binnen het gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

Vanuit onze school bieden wij GOn-begeleiding aan...

- leerlingen met autisme (type 9).

- leerlingen basisaanbod (die na het basisaanbod in het buitengewoon onderwijs de terugkeer maken naar het gewoon onderwijs).

 

Hoe aanvragen?

Ouders en de school van het gewoon onderwijs richten hun vraag naar GOn-begeleiding aan het CLB. Het CLB gaat na of de vraag gerechtvaardigd is, dit in overleg met alle partijen tijdens een eerste overleg (periode mei/juni). Bij een positief advies maken zij een gemotiveerd verslag voor buitengewoon onderwijs op. Hierin verantwoorden zij de aard van hulp die vanuit het buitengewoon onderwijs dient te worden verstrekt. Hierin staan ook de onderwijsbehoeften voor deze leerling vermeld.

 

Voor meer info of bij vragen kan je terecht bij de orthopedagoog/GOn-coördinator Katrien Bijnens (katrien.bijnens@sjabi.be of 03/897.95.85)