In de kijker

Paasvakantie

Beste ouders,

Graag wenst het ganse “De Wissel”- team jullie een zalige en ontspannende paasvakantie toe!

image.png

Nog even de volgende tip…
 …. heel wat van jullie hebben de voorbije weken de taak overgenomen van de juf of meester. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen in boekjes te kijken of voor te lezen,…

31-03-20 Corona-nieuws 12.30u

*Tijdens de paasvakantie zal er binnen onze school opvang worden voorzien voor leerlingen die dat nodig hebben. Enkel maandag 13 april 2020 (2de paasdag) zal dat niet het geval zijn.

*De maatregelen/afspraken hierrond blijven hetzelfde:

- Het gaat om gezonde leerlingen uit drie mogelijke groepen:

          *Leerlingen van ouders die een beroep uitoefenen waardoor ze zelf niet kunnen instaan voor de opvang.

           *Leerlingen uit kwetsbare thuissituaties.

26-03-20 Corona-nieuws 13.30u

Het schoolbestuur heeft vandaag beslist dat de school vanaf volgende week maandag terug open is. Er kan dus opnieuw opvang voorzien worden voor leerlingen.

Welke leerlingen? 

Hieronder de richtlijnen van de overheid.

Het basisprincipe is dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen. Dat gebeurt ook, zo blijkt uit cijfers van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming. Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je t.e.m. vrijdag 3 april opvang op school voorziet:

23-03-20 Corona-nieuws 18.30

*Bericht vanuit schoolbestuur:

Beste ouders en leerlingen,

De Coronacrisis is volop aan de gang en moet nog zijn top bereiken.

Vanuit het ziekenhuis AZ-Rivierenland met campussen in Bornem, Willebroek en Rumst is er een oproep gekomen voor extra materiaal.

Heel concreet is men op zoek naar:

20-03-20 Corona-nieuws 16.15u

*Berichtje van ons CLB

Voor vele leerlingen breekt een moeilijkere periode aan.

Er wordt immers geraakt aan het mogen hebben van sociale interacties met leeftijdsgenoten.

Wat moeten ze dan doen? Enkele kinderen/jongeren hebben het moeilijk met zichzelf, vinden nu geen uitlaatklep meer.

Enkele jongeren zitten in een kwetsbare thuissituatie en zagen school als een moment om hier tussen uit te zijn.

 

We willen geen enkele leerling in deze moeilijkere periode in de kou laten staan.

19-03-20 Corona-nieuws 13.15u

Vanuit het CLB kregen we de volgende informatie:

Beste leerling, ouder, partner,

De situatie rond het coronavirus (COVID-19) verandert snel.

Ondertussen is duidelijk geworden dat we meer ingrijpende maatregelen moeten nemen om de veiligheid en het welzijn van onze cliënten, partners en medewerkers te garanderen. We blijven de situatie uiteraard op de voet volgen en houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

We zijn bereikbaar per mail en telefoon.

18-03-20 Corona-nieuws 20.30u

*Niet naar school kunnen komen tijdens een normale schooldag …. een raar en onwezenlijk gevoel voor wellicht iedereen. We hopen met z’n allen dat de crisis snel zal uitdoven en liefst verdwijnen.

*De meest gestelde vragen door ouders op facebook of via andere kanalen naar onze teamleden toe is “Is mijn kind in contact gekomen met de leerkracht waarvan melding?”.

De mensen die via het contactformulier op de website de vraag gesteld hebben, hebben allemaal hetzelfde antwoord gekregen:

17-03-20 Corona-nieuws 19.30u

*Medeling van het schoolbestuur en directie:

             “Corona : sluiten van de school De Wissel”

Aangezien een personeelslid van de school de melding heeft gedaan dat hij/zij symptomen vertoont van het Coronavirus hebben wij beslist om de school De Wissel te sluiten voor onbepaalde tijd.

Omdat dit personeelslid de voorbije week ook in contact is gekomen met andere collega’s, vinden wij het veiliger om de school te sluiten en hierin geen risico’s te nemen.

Pagina's