In de kijker

Politiecontroles eerste schoolweken

De eerste weken van september zal er in Puurs streng worden opgetreden door de politie rond de volgende punten (eerst waarschuwend en nadien beboetend)!

- snelheid in de zone 30

- asociaal parkeergedrag

- gebruik van de veiligheidsgordel

- gebruik van de GSM

- voorrangsregeling aan oversteekplaatsen

Gelieve mee voor een veilige schoolomgeving te zorgen. Dank jullie wel!

Schoolfeest op Zondag 21 juni 2015

Nog een aantal weken en dan is het weer zover. Dan gaat ons jaarlijks schoolfeest door.

We hopen op schitterend weer natuurlijk en heel veel kinderen, ouders en familieleden om er een reuze gezellige dag van te maken.

Dus noteer deze datum zeker in je agenda : zondag 21 juni 2015 en dit vanaf 13u30 tot 18u.

Tot dan.

met vriendelijke groeten

het leerkrachtenteam BuBaO De Wissel

Nieuwe speeltoestellen voor onze type 2 afdeling (wijkschool)

Sinds begin mei staan er op de speelplaats van onze wijkschool twee nieuwe speeltoestellen voor onze jongste kapoenen. Hiermee willen we het fantasiespel tijdens de speeltijden bevorderen. De aankoop en plaatsing van de politieauto en het treintje werden mede dankzij onze sponsors Cera Foundation (www.cera.be) en het palingfestival (www.palingfestival.be) mogelijk gemaakt. We willen hen hiervoor hartelijk bedanken!

TYPE 9 aan onze school toegekend

Beste ouders, bezoekers,

Wij, als school BuBaO De Wissel, richten komend schooljaar ook type 9 in.

Met dit gegeven zullen we vanaf komend schooljaar de volgende drie types inrichten.

- Type 2

- Type Basisaanbod (samensmelting van het vroegere type 1 en type 8)

- Type 9 (voor leerlingen met autisme zonder verstandelijke beperking)

Ook zullen we ,door het toewijzen van type 9, de basisscholen blijvend kunnen voorzien van GOn-Ass ondersteuning. Wat op zich ook weer goed nieuws is.

Pagina's