Inschrijven

Inschrijvingsdata Schooljaar 2020-2021

!! INSCHRIJVEN TIJDENS PERIODE CORONAMAATREGELEN !!

Inschrijven voor volgend schooljaar kan opnieuw vanaf 28 mei 2020 (vanaf 9.00u).
Ouders mogen hiervoor niet naar de school komen. Inschrijven gebeurt online.

Hoe ga je te werk?

 1. Druk op de onderstaande knop “Inschrijvingen schooljaar 2020-2021”.
 2. Vul het aanmeldingsformulier in en verstuur het naar onze school. Indien nodig kan je huidige school of het CLB hierbij helpen.
 3. Wij nemen contact met je op om de inschrijving verder af te ronden.

Opmerkingen:
- Op het formulier staat de datum en het uur vermeld waarop je het hebt ingevuld. Dit bepaalt de volgorde van de definitieve inschrijving.
- Leerlingen die begin maart reeds zijn ingeschreven/aangemeld op de wachtlijst hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.

Meer informatie:
We beantwoorden uiteraard met plezier al je vragen.
Wie graag meer info heeft over onze werking, kan contact opnemen met:

Inschrijvingsdata :

Enkel inschrijvingen van :

 • broers en zussen
 • kinderen van eigen personeelsleden
 • Vanaf 1 februari 2020 (vanaf 3 februari 2020, start om 8u)

Alle inschrijvingen

 • Vanaf 1 maart 2020 (vanaf 2 maart 2020, start om 8u)  t.e.m. 6 juli 2020

én vanaf 19 augustus 2020 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Voor de inschrijving is het mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen.
 

Capaciteit schooljaar 2020-2021

Kleuters T2 en T9: maximum 15 kleuters in totaal

Lager T2: maximum 42 leerlingen

Lager T9: maximum 48 leerlingen

Lager TBA: maximum 138 leerlingen

Totale capaciteit van onze school: 243 leerlingen

Onze school contacteren
 • Telefonisch: 03/897.95.85  (tijdens de schooluren)

U krijgt het secretariaat aan de lijn. Zij verbinden u door met directie of orthopedagoog. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt.

Bij een inschrijving hebben we volgende documenten nodig:

 • verslag M-decreet vanuit het CLB of voorlopig overstapformulier voor buitengewoon basisonderwijs en/of contactgegevens CLB
  +
  - het ISI-kaartje/de kids-ID van de leerling
  - een klevertje (2) van de mutualiteit
  - adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van noden van de leerling.

Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Zie onze website. http://dewissel.sjabi.be/ 

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij het CLB, indien er een handelingsgericht traject doorlopen is op de gewone school.