Inschrijven

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zullen online gebeuren via deze link of onderstaande knop. 

BELANGRIJK!! Kinderen van personeelsleden en kinderen waarvan broers en/of zussen uit dezelfde leefentiteit al ingeschreven zijn in onze school, kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 tot 20 februari 2021 - vanaf 09u.00. Vanaf 1 maart 2021 - 09u.00 kan iedereen online inschrijven.

Inschrijvingen vóór de vastgelegde periodes zijn NIET geldig en worden NIET geregistreerd!!

Hoe ga je te werk?

 1. Druk hierboven op de gele knop “online inschrijvingen”.
 2. Vul het inschrijvingsformulier in en verstuur het. Indien nodig kan je huidige school of het CLB hierbij helpen.
  Volgende gegevens heb je nodig:
  - Voornaam + naam
  - Geslacht
  - Geboortedatum + geboorteplaats
  - Adres
  - Rijksregisternummer
  - Gegevens ouders (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
  - Inschrijving in welk type / niveau (kleuter of lager) + is er een verslag vanuit CLB
  - Anderstalige nieuwkomer?
  - Akkoord met schoolreglement (te vinden op onze website)
 3. Wij nemen contact met je op om de inschrijving of aanmelding op de wachtlijst verder af te ronden.

Opmerkingen:
- Op het formulier staat de datum en het uur vermeld waarop je het hebt ingevuld in het desbetreffende type. Dit bepaalt de volgorde van de definitieve inschrijving.

Meer informatie:
We beantwoorden uiteraard met plezier al je vragen.
Wie graag meer info heeft over onze werking, kan contact opnemen met:

 

Inschrijvingsdata Schooljaar 2021-2022

Inschrijvingsdata :

Enkel inschrijvingen van:

 • broers en zussen
 • kinderen van eigen personeelsleden
 • Vanaf 1 februari 2021 tot 20 februari 2021

Alle inschrijvingen

 • Vanaf 1 maart 2021 t.e.m. 6 juli 2021

én vanaf 23 augustus 2021 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Voor de inschrijving is het mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen.
 

Meer informatie:
We beantwoorden uiteraard met plezier al je vragen.
Wie graag meer info heeft over onze werking, kan contact opnemen met:

Wijze van inschrijven

We zullen werken met een online aanmeldingssysteem. Verdere informatie hierover volgt nog op de website.

Capaciteit schooljaar 2021-2022

Kleuters T2 en T9: maximum 15 kleuters
Lager T2: maximum 50 leerlingen
Lager T9: maximum 48 leerlingen
Lager TBA: maximum 138 leerlingen

Totale capaciteit van onze school: 251 leerlingen

Onze school contacteren
 • Telefonisch: 03/897.95.85  (tijdens de schooluren)

U krijgt het secretariaat aan de lijn. Zij verbinden u door met directie of orthopedagoog. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt.

Bij een inschrijving hebben we volgende documenten nodig:

 • verslag M-decreet vanuit het CLB of voorlopig overstapformulier voor buitengewoon basisonderwijs en/of contactgegevens CLB
  +
  - het ISI-kaartje/de kids-ID van de leerling
  - een klevertje (2) van de mutualiteit
  - adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van noden van de leerling.

Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Zie onze website. http://dewissel.sjabi.be/ 

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij het CLB, indien er een handelingsgericht traject doorlopen is op de gewone school.