Inschrijven

Inschrijvingsdata Schooljaar 2020-2021

Inschrijvingsdata :

Enkel inschrijvingen van :

 • broers en zussen
 • kinderen van eigen personeelsleden
 • Vanaf 1 februari 2020 (vanaf 3 februari 2020, start om 8u)

 

Alle inschrijvingen

 • Vanaf 1 maart 2020 (vanaf 2 maart 2020, start om 8u)  t.e.m. 6 juli 2020

én

vanaf 19 augustus 2020 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Voor de inschrijving is het mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen.

Capaciteit schooljaar 2020-2021

Kleuters T2 en T9: maximum 15 kleuters in totaal

Lager T2: maximum 42 leerlingen

Lager T9: maximum 48 leerlingen

Lager TBA: maximum 138 leerlingen

Totale capaciteit van onze school: 243 leerlingen

Onze school contacteren
 • Telefonisch: 03/897.95.85  (tijdens de schooluren)

U krijgt het secretariaat aan de lijn. Zij verbinden u door met directie of orthopedagoog. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt.

Bij een inschrijving hebben we volgende documenten nodig:

 • verslag M-decreet vanuit het CLB of voorlopig overstapformulier voor buitengewoon basisonderwijs en/of contactgegevens CLB
  +
  - het ISI-kaartje/de kids-ID van de leerling
  - een klevertje (2) van de mutualiteit
  - adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van noden van de leerling.

Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Zie onze website. http://dewissel.sjabi.be/ 

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij het CLB, indien er een handelingsgericht traject doorlopen is op de gewone school.