Inschrijven

Inschrijvingsdata Schooljaar 2020-2021

Inschrijvingsdata :

Enkel inschrijvingen van :

 • broers en zussen
 • kinderen van eigen personeelsleden
 • Vanaf 1 februari 2020 (vanaf 3 februari 2020, start om 8u)

Alle inschrijvingen

 • Vanaf 1 maart 2020 (vanaf 2 maart 2020, start om 8u)  t.e.m. 6 juli 2020

én vanaf 19 augustus 2020 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Voor de inschrijving is het mogelijk een vrijblijvende rondleiding te krijgen.
 

Inschrijvingen/aanmeldingen tijdens en na corona-crisis

Heel wat ouders hebben hun kind kunnen inschrijven of aanmelden op de wachtlijst tussen 02/03/20 (eerste inschrijvingsdag) en 13/03/20 (maatregel tot sluiten van de scholen wegens corona-gevaar).
Momenteel kunnen er door de corona-crisis géén nieuwe aanmeldingen of inschrijvingen plaatsvinden op onze school.
Op het moment dat de regering beslist om de scholen terug te openen, zullen wij via deze weg communiceren vanaf welke dag dit terug kan plaatsvinden. Ouders dienen hiervoor naar de school te komen.
Intussen kunnen ouders of begeleidende diensten ons via mail of telefonisch contacteren voor de nodige informatie. Het is echter niet de bedoeling om via deze weg vooraf inschrijvings-, aanmeldings- of voorrangslijsten aan te leggen.

 

Capaciteit schooljaar 2020-2021

Kleuters T2 en T9: maximum 15 kleuters in totaal

Lager T2: maximum 42 leerlingen

Lager T9: maximum 48 leerlingen

Lager TBA: maximum 138 leerlingen

Totale capaciteit van onze school: 243 leerlingen

Onze school contacteren
 • Telefonisch: 03/897.95.85  (tijdens de schooluren)

U krijgt het secretariaat aan de lijn. Zij verbinden u door met directie of orthopedagoog. Daarna kan er een afspraak worden gemaakt.

Bij een inschrijving hebben we volgende documenten nodig:

 • verslag M-decreet vanuit het CLB of voorlopig overstapformulier voor buitengewoon basisonderwijs en/of contactgegevens CLB
  +
  - het ISI-kaartje/de kids-ID van de leerling
  - een klevertje (2) van de mutualiteit
  - adres en telefoonnummers van de contactpersonen (ook huisarts en specialisten)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van noden van de leerling.

Bij inschrijving dient u akkoord te zijn met het schoolreglement. Zie onze website. http://dewissel.sjabi.be/ 

Voordat een leerling echt kan starten in de school moet er ook een verslag M-decreet zijn. Hierop staat voor welk type buitengewoon onderwijs het kind in aanmerking komt. Voor deze documenten kan u terecht bij het CLB, indien er een handelingsgericht traject doorlopen is op de gewone school.