Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

wis-sel, de (m.) en het, wis-sels; wis-sel-tje

               ~ Lat. vicis (2e nv.) (wisseling)

   I (de (m.);-s; -tje), wisseling, overgang, verandering.

   II (de (m.) & het; g.mv.), met een hefboom beweegbare inrichting die gelegenheid                                        

      geeft aan spoortreinen of enkele spoorwagens ven het ene spoor op het andere                                                                                                                                

      over te gaan, van spoor te wisselen.

   III (de (m.)), school voor buitengewoon basisonderwijs gelegen in de gemeente

      Puurs; deel van het SJABI (Sint-Jan Berchmansinstituut).

 

De naam “De Wissel” verwijst naar de grote stap die leerlingen maken wanneer zij onze school binnenkomen. Zelfs wanneer het moeilijk gaat, weten wij dat geen enkel spoor dood loopt. In het belang van het welbevinden van elk kind wordt er gezocht naar mogelijkheden om de trein (terug) op gang te trekken.

Via een aanbod op maat wil het ganse schoolteam (directie, schoolbestuur, orthopedagoog, leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters e.a.) het kind in zichzelf laten geloven. Onze aanpak is hierbij gericht op de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Wij zetten onze deuren open voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur, taal, geloofsovertuiging of sociale achtergrond.

Wij geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden en groeikansen van elke leerling. Samen met de ouders, CLB en andere betrokken partijen, stippelen wij voor elke leerling een persoonlijk traject uit.

Onze school staat open voor integratie en samenwerking met het gewoon onderwijs via GOn en IOn. Bovendien maken wij deel uit van de scholengemeenschap Sint-Amands  -  Puurs.

Onze belangrijkste betrachting is dat kinderen in onze school gelukkig zijn en dat ze elk op hun eigen manier hun weg maken in de maatschappij.

Onze school voor buitengewoon basisonderwijs biedt drie onderwijsvormen aan:

  • Type “Basisaanbod” staat voor een aanbod gericht op leerlingen waarvoor de (redelijke) aanpassingen binnen het gewoon onderwijs niet voldoende zijn om ten volle tot ontwikkeling te komen.
  • Type 2 staat voor een aanbod naar leerlingen toe met beperkingen op vlak van intelligentie en sociaal aanpassingsvermogen/redzaamheid.
  • Type 9 biedt een begeleiding aan leerlingen met ASS (autismespectrumstoornis) zonder mentale beperking.

Team BuBaO De Wissel