Wie zijn we

Scholengemeenschap

Scholengemeenschap Puurs & Sint-Amands


De 12 scholen van het vrij onderwijs gelegen op het grondgebied van Puurs en Sint-Amands vormen samen een scholengemeenschap. In deze "Scholengemeenschap Puurs & Sint-Amands" kan elke school zijn eigenheid zijn sfeer en zijn cultuur behouden.
Elk van de 12 scholen biedt kwaliteit aan en wil kinderen begeleiden in hun ontdekkingstocht in onze samenleving. Dat doen zij vanuit een christelijke inspiratie. Daarom is het "vrij onderwijs" begaan met elk kind. Elk kind is welkom met zijn zorgen en met zijn talenten.

In 2005 hebben de schoolbesturen en de directies een overeenkomst aangegaan om een scholengemeenschap te vormen. De directeurs werkten een gemeenschappelijke visie uit om samen met een 250-tal onderwijsmensen en een 2500-tal kinderen onze scholengemeenschap Puurs & Sint-Amands verder uit te bouwen.

Wij willen de eigenheid van onze katholiek onderwijs uitstralen en in onze besluiten en afspraken moet onze christelijke identiteit onderliggend aanwezig zijn.
Wij willen een zorgzame scholengemeenschap zijn: zorgzaam voor elk kind met zijn speciale hulpvragen maar ook zorgzaam voor elke medewerker met zijn specifieke talenten.

Wij willen uitwisselen, elkaar steunen en van elkaar leren.
En toch mag elke school zijn eigenheid, zijn karakter en zijn manier van schoolmaken behouden.

Namens de directeurs van onze groep

Wim Van der Donck
Coördinerend directeur

U kan ook meer informatie vinden via deze link www.sg-pusam.be